خوشحال کردن – لطفاً مشاهده آموزشی ویدئو

خوشحال کردن – لطفاً: مشاهده آموزشی ویدئو نمایش موزیک فارسی طراحی شماره آموزش مجموعه

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پنهان‌کاری‌ها و سرپوش گذاشتن‌ها بر روی تخلفات از دلایل رشد فساد در کشور است / محمود صادقی

محمود صادقی مدیر فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تاکید کرد: بعضی از اشخاص و دستگاه‌ها از شفافیت گریزان هستند و مردم را محرم نمی‌دانند.

پنهان‌کاری‌ها و سرپوش گذاشتن‌ها بر روی تخلفات از دلایل رشد فساد در کشور است / محمود صادقی

محمود صادقی: پنهان کاری ها و سرپوش گذاشتن ها بر روی تخلفات از دلایل رشد فساد در کشور است

عبارات مهم : ایران

محمود صادقی مدیر فراکسیون براق سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تاکید کرد: بعضی از اشخاص و دستگاه ها از شفافیت گریزان هستند و مردم را محرم نمی دانند. این در حالی است که در دنیای کنونی یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و مقابله با فساد، آگاهی های عمومی و نقش و همکاری افکار عمومی در مبارزه با فساد است.

محمود صادقی مدیر فراکسیون براق سازی مجلس شورای اسلامی راجع به تصویر العمل هایی تند بعضی نسبت به اعلام گزارش شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران به «اعتمادآنلاین» گفت: به عقیده من آقای نجفی شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران اتفاقاً خیلی محافظه کاری می کند.

پنهان‌کاری‌ها و سرپوش گذاشتن‌ها بر روی تخلفات از دلایل رشد فساد در کشور است / محمود صادقی

عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه با تاکید بر این عنوان که ازنظر او شورای شهر و شهردار تازه جهت براق سازی اوضاع گذشته خیلی در لاک احتیاط فرورفته اند و محافظه کاری می کنند، راجع به هجمه ها به شهردار عنوان کرد: البته آقای دکتر نجفی در حضور اعضای شورای شهر به شورای شهر گزارش داده است و به نظر می آید این دقیقاً آن کاری است که شهردار وظیفه دارد انجام دهد.

رئیس فراکسیون براق سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تاکید کرد: بعضی از اشخاص و دستگاه ها از شفافیت گریزان هستند و مردم را محرم نمی دانند. این در حالی است که در دنیای کنونی یکی از ابزارهای مهم پیشگیری و مقابله با فساد آگاهی های عمومی و نقش و همکاری افکار عمومی در مبارزه با فساد است.

محمود صادقی مدیر فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس تاکید کرد: بعضی از اشخاص و دستگاه‌ها از شفافیت گریزان هستند و مردم را محرم نمی‌دانند.

او راجع به دلایل رشد فساد اقتصادی به «اعتمادآنلاین» گفت: یکی از دلایل رشد فساد در جامعه ما همین پنهان کاری ها و سرپوش گذاشتن ها بر روی تخلفات به بهانه های متفاوت مانند حفظ آبروی افراد، جلوگیری از اشاعه فحشا و از این قبیل عناوین هست.

او در ادامه تأکید کرد: این نوع مباحث است که مانع روشنگری می شود و این بیشترین ضربه را به نظام اداری کشور می زند، فضای تاریک ایجاد می کند و فساد در تاریکی رشد می کند.

رئیس فراکسیون براق سازی مجلس همچنین با تاکید بر این عنوان که اعتقاد دارم اتفاقاً شهرداری باید یک گزارش کامل، تفضیلی و جامع ازآنچه تحویل گرفته به افکارعمومی ارائه کند، بیان کرد: شورای شهر منتخب مردم هستند و شهردار منتخب شورای شهر گزینش شده است به وسیله مردم هست. مردم، موکلان ما هم در مجلس شورای اسلامی و هم در شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند و حق دارند از اتفاقات آگاه باشند.

پنهان‌کاری‌ها و سرپوش گذاشتن‌ها بر روی تخلفات از دلایل رشد فساد در کشور است / محمود صادقی

صادقی در ادامه و در تصویر العمل به بعضی هجمه هایی که شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران را به سیاه نمایی متهم کردند، گفت: آقای نجفی در حال انجام وظیفه قانونی خودشان هستند.

واژه های کلیدی: ایران | شهردار | شهرداری | شورای شهر | مجلس شورای اسلامی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz